Overzicht Tarieven Fysiotherapie 2019

Deze tarieven gelden wanneer u niet verzekerd bent of onvoldoende aanvullend verzekerd bent.

FysiotherapieDuurPrijs
Individuele Zitting Reguliere Fysiotherapie35 min€ 44,95
Individuele Zitting Reguliere Fysiotherapie aan huis35 min€ 49,95
Instructie/overleg fysiotherapie met ouders/verzorgers patient30 min€ 44,70
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op medische indicatie)35 min€ 54,70
Lange Zitting Fysiotherapie voor een aantal specifieke aandoeningen50 min€ 52,90
Screening Fysiotherapie20 min€ 19,95
Screening en Intake en Onderzoek Fysiotherapie40 min€ 49,95
Intake en Onderzoek Fysiotherapie na verwijzing35 min€ 47,90
Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie*€ 29,95
OedeemtherapieDuurPrijs
Individuele Zitting Oedeemtherapie35 min€ 52,90
Individuele Zitting Oedeemtherapie aan huis35 min€ 58,80
Individuele Zitting Oedeemtherapie in een instelling35 min€ 56,70
Training van derden (Informatie, advies en gebruik zwachtelmateriaal, TEK)30 min€ 29,45
Niet nagekomen afspraak Oedeemtherapie*€ 29,95
Overig
DuurPrijs
Telefonische Zitting Fysiotherapie15 min€ 15,60
Eenvoudige, korte Rapportage30 min€ 35,35
Meer gecompliceerde, tijdrovende Rapportage60 min€ 66,40

*  Een afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren af te zeggen.

Voor meer informatie over deze tarieven kunt u contact opnemen met de praktijk.
T.: 0647179281
E.: info@booijfysio.nl

Prijzen onder voorbehoud van fouten